Styrelsen

Styrelsen 2019:
Ordförande: Rickard Andersson 070-416 68 63
V.Ordförane: Richard Jönsson 070-666 32 33
Ekonomiansvarig: Per Nilsson 070-928 35 08
Sekreterare: Solveig Johansson 070-820 32 33
Aktivitetssamordnare: Tomas Ahlberg 070-525 20 39
Revisorer: Stefan Larsson 070-646 52 19 och Tore Hultqvist 073-815 10 48
Revisorsuppleant: Per Engdahl 070-998 26 38

Valberedning:
Arne Åkerblom 070-624 22 36
Bo Birgersson 070-610 87 61
Göran Lundahl 070-552 97 74

Organisation övrigt:
Ekonomi, medlemsregister, webmaster: 
Tidningsredaktör: Lars Rendahl 070-201 85 59
Sociala medier:  Vakant
Klubbmästare: Lars Johansson 070-896 11 22
Materialansvarig: Vakant
Försäkringsansvarig: Rickard Andersson 070-416 68 63
Rally & utställningssamordnare:
Sven-Erik Andersson, Tvååker, 076-1079648

Aktivitetsansvarigas geografiska ansvarsområde:
Halmstad och Hylte kommuner,Vakant
Sven-Erik Andersson, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka kommuner, tel 076-107 96 48 Mail
Laholm, Vakant